VN
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Hệ thống nhà máy

NAHY GROUP đang đầu tư xây dựng nhà máy may thông minh diện tích 20.000 m2 tại khu Công nghiệp Quế Cường – Quảng Nam.

Cách mạng công nghiệp 4.0 là một bước tiến theo hướng số hoá và được nhiều người coi là chìa khóa để bảo đảm một nền công nghiệp ổn định. Việc thành lập nhà máy thông minh sẽ mang lại những điều kiện cần thiết để nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí và công nghệ số nằm ở trung tâm của cách mạng công nghiệp 4.0 và nhà máy thông minh.

Nhà máy thông minh trong dệt - may được hiểu là nhà máy mà ở đó tất cả các thông tin về sản xuất được chia sẻ và sử dụng trong thời gian thực nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Nhà máy thông minh bao gồm tất cả các quy trình liên quan tới sản xuất - từ phát triển đơn hàng cho tới xuất kho (nhu cầu, dự báo, đặt hàng, sản xuất, tồn kho...).

Hiện nay, ở các nhà máy truyền thống, các bộ phận thường mang tính tách biệt với những mục đích khác nhau; còn ở nhà máy thông minh, các bộ phận đều được tích hợp với nhau tạo thành một khối tổng thể; nghĩa là các bộ phận đơn lẻ như văn phòng, nhà xưởng, bộ phận kiểm hàng, lưu kho đều được kết nối với toàn bộ hệ thống. Điều này giúp nhà quản lý dễ dàng thu thập thông tin từ các bộ phận khác nhau cũng như giám sát và quản lý hoạt động sản xuất đang diễn ra tại nhà xưởng (trong thời gian thực) một cách thuận tiện.

đầu trang