VN
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Cơ sở vật chất

Nhà máy có quy mô 20.000m2 gồm nhà văn phòng ,xưởng may, xưởng cắt, kho vải, kho hoàn thiện và các hạng mục phụ trợ khác.

đầu trang